Doorgaande weg Reek wordt vergroend

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2023

De doorgaande weg door Reek wordt groener. Langs de Mgr. Borretstraat en de Noordhoek plant de gemeente Maashorst bomen en hagen. De plannen daarvoor zijn gemaakt in samenwerking met de Dorpsontwikkeling Reek.

De vergroening van de Mgr. Borretstraat en de Noordhoek in Reek is het laatste project dat vanuit de Dorpsontwikkeling is gedaan. Zo is het hertenkamp vernieuwd, is het voorplein van het Wapen van Reek opnieuw ingericht en zijn er wandel-ommetjes aangelegd. En nu wordt deze weg in de richting Noord-Zuid vergroend. Ook dat was een grote wens van de Dorpsontwikkeling Reek. De plannen daarvoor maakte ze in samenwerking met de gemeente Landerd/Maashorst. “Fijn dat we die nu kunnen uitvoeren”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel (Beheer en inrichting openbare ruimte, Groen). Groeien naar Maashorst als groenste gemeente staat namelijk hoog op het verlanglijstje van de wethouder. De aanleg van het groen draagt ook bij aan de verkeersveiligheid en klimaatadaptatie (verminderen of voorkomen van schade door klimaatverandering). De weg lijkt smaller door de begroeiing, waardoor verkeer langzamer gaat rijden. “Het groen helpt ook bij het opvangen van regenwater en helpt tegen hitte in warme tijden”, zegt de wethouder. De weg zelf blijft zoals die is. Het riool en de weg zijn namelijk nog niet aan vervanging toe.

Wat gaat er gebeuren?

In de Noordhoek, vanaf de noordkant van het Brouwershof tot aan de Heijtmorgen, worden de bomen vervangen. De bomen die er nu staan, zijn nooit goed gegroeird. Ze worden vervangen door Japanse schijniepen (Zelkova). Deze bomen worden niet te groot. Ze zitten de zonnepanelen dus niet in de weg. Ze geven de straat wel een mooie groene uitstraling, met in de herfst een mooie rode bladkleur. De bodem krijgt bij het planten van de nieuwe bomen extra verbetering, waardoor die een betere groeikans krijgen. De bomen worden in hagen gezet. Die hagen geven de straat een mooie begeleidende functie. Op andere delen van de straat worden alleen hagen geplant. Tegenover de begraafplaats komen vakken met vaste planten, die het kruispunt een opvallende uitstraling geven. In de Mgr. Borretstraat blijven alle bomen staan. Wel worden op plekken waar het kan nog extra hagen geplant. In het grasveld bij de Burg. Wientjensstraat komt ook een vak met vaste planten. Het vergroeningsplan is samen met de bewoners gemaakt. Opmerkingen en vragen van bewoners zijn meegenomen in het definitief ontwerp.

Voorwerk

Inmiddels is er al wat voorwerk gedaan. De (vooral linde)bomen in de Mgr. Borretstraat hebben in 2021 een behandeling gekregen. De wortels zijn belucht en de bomen krijgen via de bodem meteen voedingsstoffen. Dat is gedaan omdat de bomen door de jaren heen te weinig groeiden. Door deze behandeling hebben de wortels meer groeiruimte gekregen. De bomen kunnen daardoor naar verwachting de komende jaren weer beter aangroeien, wat in het blad terug is te zien.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden gaan nu starten. We proberen de overlast te beperken. Het werk wordt uitgevoerd door IBN in samenwerking met Ploegmakers. Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Jos Ermers, via (0413) 28 15 70 of jos.ermers@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?