Veel minder CO2-uitstoot door inzet elektrisch materieel

Geplaatst op maandag 27 februari 2023

Voor het eerst heeft gemeente Maashorst bij de aanbesteding van een werk het gebruik van elektrisch materieel opgenomen als voorwaarde. De primeur is voor het Oudekerkpad in Uden bij het vervangen van de riolering. Bij de werkzaamheden wordt grotendeels elektrisch bouwmaterieel ingezet. Daardoor is er veel minder CO2-uitstoot. En door de nieuwe waterdoorlatende bestrating kan regenwater direct in de bodem lopen. Dat gaat verdroging tegen.

Intentieverklaring Emissie Reductie Bouw

In 2022 heeft Maashorst, samen met andere gemeenten in Noordoost-Brabant en twee waterschappen, de Intentieverklaring Emissie Reductie Bouw ondertekend. Hierin staan afspraken om te komen tot een uitvoering van bouwprojecten zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Dit is een van de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord om onze luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Ook zijn er extra middelen in de begroting opgenomen om het gebruik van elektrisch bouwmaterieel in andere projecten te stimuleren. De gemeente Maashorst wil daarmee het signaal afgeven dat duurzaam werken de nieuwe standaard zal zijn. Schoner, stiller en met minder CO2 uitstoot.

Wethouder Jeroen van den Heuvel (Beheer en inrichting openbare ruimte, Duurzaamheid): “Bij al het werk binnen de gemeente houden we steeds voor ogen: is het duurzaam, en kan het nog duurzamer of groener? Voor het eerst hebben we nu in de aanbesteding van een werk opgenomen, dat de aannemer moet werken met elektrisch materieel. Dat scheelt ruim 90% in CO2-uitstoot in vergelijking met traditioneel materieel. Schonere lucht dus - wel zo fijn voor de omwonenden. Bovendien produceert elektrisch materieel ook nog eens veel minder geluid. We verwachten dan ook dat de omgeving positief op deze ontwikkeling zal reageren.”

Tegengaan verdroging

Naast de inzet van elektrisch materieel, krijgt in het Oudekerkpad waterdoorlatende bestrating. Dat is bestrating waarbij het regenwater direct de bodem in loopt en niet het vuilwaterriool. Zo blijft het grondwaterniveau beter op peil en is er geen onnodige belasting van het riool en de rioolwaterzuivering. 

“We krijgen de komende jaren steeds vaker te maken met extreem weer, het wordt natter maar ook droger. Het wordt dan ook steeds belangrijker om regenwater zo veel mogelijk vast te houden en de bodem in te laten zakken”, licht wethouder Van den Heuvel toe. “De gemeente Maashorst gaat de openbare ruimte dan ook steeds meer aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden.

Wethouder Jeroen van de Heuvel in een elektrische mini-loader aan de slag met het straatwerk in het Oudekerkpad.Fotobijschrift: Wethouder Jeroen van de Heuvel in een elektrische mini-loader aan de slag met het straatwerk in het Oudekerkpad.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?