Bomen in Violierstraat worden tijdelijk verplant

Geplaatst op vrijdag 10 maart 2023

Vanaf komende week, dinsdag 14 maart, vinden er werkzaamheden plaats in de Violierstraat en op de twee aanliggende rotondes. Ter voorbereiding van de herinrichting van dit gebied gaan we een aantal bomen uit de grond halen. Deze bomen verplaatsen we naar een tijdelijke locatie, maar krijgen straks weer een plek in de Violierstraat. De werkzaamheden duren ca. 10 werkdagen en zullen enige hinder veroorzaken voor de weggebruikers in beide rijrichtingen.


In verband met de toekomstige aanpassingen aan de rotondes en in de Violierstraat, moeten een aantal bomen wijken. Het behoud en versterken van het groen is een belangrijk onderdeel van de herinrichting. We proberen zoveel mogelijk bestaande bomen te verplanten. Uit onderzoek van de Bomenbank blijkt dat 25 bomen van goede kwaliteit zijn en verplant kunnen worden. Deze bomen krijgen een plek in het nieuwe herinrichtingsplan.


Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Onze ambitie is de groenste gemeente van Nederland te worden en het groene karakter van onze kernen te behouden. We vinden het belangrijk om bomen te behouden, kappen zien we echt als laatste optie. Groen is hard nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de biodiversiteit te herstellen. Bovendien zorgt groen voor een prettige en gezonde leefomgeving.”


De beste periode om bomen te verplanten is het ‘slapende’ seizoen; de late winter. Daarom is het noodzakelijk dat we de bomen die verplant kunnen worden op korte termijn uit de grond halen. De bomen zetten we tijdelijk op een andere plek in Uden.


Uitvoering werkzaamheden

Wij hebben Nationale Bodembank opdracht gegeven voor het uitvoeren van de verplantingswerkzaamheden. De werkzaamheden starten op dinsdag 14 maart 2023, en duren circa 10 werkdagen.


Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden zullen verkeersregelaars het verkeer langs de werkvakken leiden. Dit kan verlenging van reistijd veroorzaken. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden we rekening met de ochtendspits om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.


Informatiebijeenkomst medio april

De planning is dat we in april/mei een inloopavond organiseren voor omwonenden en andere belangstellenden waar we de plannen voor de nieuwe inrichting laten zien. 

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?