Start bouw 45 sociale huurwoningen aan de rand van Uden

Geplaatst op maandag 13 maart 2023

Huizen Area op plan de RuiterNu de grond is aangekocht en alle andere afspraken gemaakt, start Area met de realisatie van 45 sociale huurwoningen in de nieuwe wijk De Ruiter aan de rand van Uden.

Bouwbedrijf Hendriks Coppelmans bouwt voor Area 45 energieneutrale woningen, verdeeld over acht blokken. De hoek- en tussenwoningen hebben een traditionele architectuur en zijn bestemd voor starters en jonge gezinnen. Area anticipeert daarmee op de trend van de kleinere gemiddelde huishoudensgrootte, die overal in het land speelt. Area bouwt hier dan ook voornamelijk woningen met twee slaapkamers. Tien woningen krijgen drie slaapkamers.

Directeur/bestuurder Jan van Vucht: “We zijn blij dat we kunnen starten met de bouw op dit braakliggende terrein en met een mooi aantal van 45 sociale huurwoningen.”

Duurzaam leven

Deze wijk krijgt een landelijke sfeer waar wonen, de natuur en het omringende landschap met elkaar zijn verweven. Zes woonvelden met veel variatie in woningen en woonbuurtjes, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. Er komt een evenwichtige mix van huur-, koop- en zelfbouwwoningen.Daarnaast stimuleren we de biodiversiteit door het aanbrengen van nestkasten en het plaatsen van groene erfafscheidingen.

Planning

Start bouw is maandag 13 maart. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners begin 2024 in hun nieuwe huis. De verhuurprocedure zal eind november 2023 door Area worden opgestart. Houd hiervoor de website www.Onshuiz.nl in de gaten.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?