Toezicht en handhaving in buiten- en natuurgebieden

Geplaatst op maandag 13 maart 2023

Het is de laatste jaren steeds drukker geworden in onze natuurgebieden. Het grootste gedeelte van de bezoekers genieten van de mooie natuur. Maar de groene BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) ziet ook dat niet alle bezoekers zich aan de regels houden. Onze groene BOA gaat daarom de komende tijd meer handhaven in ons buitengebied en natuurgebieden als mensen zich niet aan de regels houden.

Loslopende honden

Er wordt o.a. gecontroleerd op loslopende honden. In de natuurgebieden moeten honden aan de lijn. Zij kunnen namelijk wilde dieren opjagen of opschrikken, met alle gevolgen van dien. Het broedseizoen begint en reekalfjes worden weer geboren. Bovendien zijn er bezoekers die bang zijn voor honden. Een bekeuring voor een loslopende hond is bijna € 100,-. Daar kun je toch veel betere dingen van doen?

Wil je je hond los laten lopen? Op de website bezoekdemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website) staat een kaart waarop de losloopgebieden staan.

Mountainbikers, ruiters en dumpingen

De BOA gaat ook controleren op mountainbikers die dwars door de natuur fietsen, ruiters op wandelpaden, motorcrossers en dumpingen van (drugs)afval.

Onze natuur is kwetsbaar, dus laten we er met z’n allen zuinig op zijn en ons houden aan de regels.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?