Kansen voor ontwikkelingen in buitengebied

Geplaatst op woensdag 22 maart 2023

Maashorst gaat zijn ruimtelijk beleid voor het buitengebied tussentijds op onderdelen aanpassen. Dat biedt kansen voor gewenste ontwikkelingen. Die kunnen nu vaak niet doorgaan omdat ze beperkt afwijken van het gemeentelijke beleid. Wethouder Franko van Lankvelt: “Met deze aanvulling op het bestaand beleid kunnen we inwoners met goede plannen voor het buitengebied toch soms vooruithelpen.”

De laatste jaren zijn meerdere ontwikkelingen in het buitengebied die niet passen binnen het bestaande beleid op pauze gezet. Een nieuwe omgevingsvisie en een nieuw omgevingsplan zijn in de maak. Maar de invoering van de Omgevingswet (2024) laat nog even op zich wachten. Maashorst wil in de tussentijd bekijken of er niet tóch mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld stoppende bedrijven in de agrarische sector die willen omschakelen naar andere bedrijfsvormen. Ook ontwikkelingen die nodig zijn voor energieproductie, klimaatmaatregelen, waterhuishouding en biodiversiteit vragen ruimte in het landelijk gebied. Verder spelen er zaken als leegstand, verrommeling en ondermijning. Daardoor komt de leefbaarheid in het buitengebied onder druk te staan. De regels van nu spelen niet altijd goed in op dit soort ontwikkelingen. Het tussentijds beleid gaat die mogelijkheid voor een deel wel bieden. Dit beleid is overigens niet nieuw en het maakt ook niet grote, nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het biedt wel net wat meer mogelijkheden, als aanvulling op het al geldende beleid.

“Met dit tussentijdse, aanvullende beleid kunnen we onze inwoners voor een deel toch tegemoet komen in hun plannen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling). Hij legt uit: “Het beleid is nu aan de voorkant wat minder dichtgetimmerd. Dat geeft wat extra ruimte. Wel stellen we als voorwaarde dat plannen de kwaliteit van het buitengebied verbeteren of kwaliteit toevoegen.” Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, Omslag agrarische sector) is ook blij met het aanvullend beleid. “De regels soms wat minder strak hanteren biedt kansen voor bijvoorbeeld agrarische ondernemers die nieuwe verdienmodellen zoeken. Of voor de opwek van energie. Want ook daarin moeten we stappen kunnen zetten.” Franko van Lankvelt besluit: “Door maatwerk toe te passen, kunnen we in elk geval flexibeler inspelen op gewenste en gevraagde ontwikkelingen. En kunnen we inwoners met goede plannen toch vast vooruithelpen.” 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?