Raadszaal voortaan Paul Rüpp-zaal

Geplaatst op dinsdag 28 maart 2023

Maandagnamiddag was er een afscheidsbijeenkomst van Paul Rüpp. Die was al gepland (in goed overleg met Paul), met de bedoeling om samen met hem en zijn gezin officieel zijn burgemeesterschap af te sluiten. Na zijn toch nog onverwachts snelle overlijden zondagochtend 26 maart, wilde zijn gezin de bijeenkomst toch door laten gaan. Samen met de gemeenteraad, het college van b en w, het directieteam en enkele genodigden (commandanten politie, brandweer en luchtmacht) herdachten we onze eerste burgemeester met mooie woorden en rake typeringen. Met een lach en een traan. Op verzoek van de vicevoorzitter van de gemeenteraad Ruud Geerders onthulden de drie kinderen en kleinkinderen van Paul de nieuwe naam van de raadszaal. Die heet voortaan de Paul Rüpp-zaal. “Als een blijvende herinnering aan onze eerste burgemeester“, aldus Geerders. Daarna werd familie Rüpp ook nog verrast door de Commissaris van de Koning, die Paul het ereburgerschap van Noord-Brabant toekende, een eer die maar weinigen eerder te beurt viel. Namens de inwoners werd ook een boom geplant in het sportpark, bij de ingang van voetbalvereniging Udi’19. Die zal op een later moment nog worden ‘onthuld’.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?