Nog budget energiesubsidie verenigingen Maashorst

Geplaatst op woensdag 29 maart 2023

Er is nog budget beschikbaar voor verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties die een eigen of gehuurde accommodatie in gebruik hebben in de gemeente Maashorst, en die in de problemen komen door de extreem gestegen energielasten in het afgelopen jaar. Hiervoor is 200.000 euro beschikbaar, en door veertien verenigingen is een aanvraag gedaan voor ongeveer de helft van dat budget. De gemeente Maashorst vindt het belangrijk dat het verenigingsleven breed beschikbaar en goed gefaciliteerd is en ook blijft. Wethouder Harold van den Broek (sportaccommodaties): “We willen dat deze activiteiten bereikbaar blijven voor alle inwoners van de gemeente Maashorst. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat verenigingen en stichtingen in financiële problemen komen. Daardoor kan hun voortbestaan in gevaar komen, of ze moeten de kosten eventueel op de leden verhalen. Daarom is dit een eenmalige subsidie ter compensatie van de energielasten in 2022.” De regeling is een uitwerking van een motie op initiatief van PRO. Nieuwe aanvragen Op basis van de al ingediende subsidie-aanvragen en de daarbij horende bedragen, is naar verwachting nog ongeveer 100.000 euro aan budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.gemeentemaashorst.nl/subsidie-energielasten (Deze link gaat naar een andere website). Hier staat ook het aanvraagformulier. Aanvragen is nog mogelijk tot juni 2023.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?