Bouw zeven seniorenwoningen in Uden

Geplaatst op woensdag 5 april 2023

Aan de Volkelseweg in Uden kunnen zeven seniorenwoningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met de herziening van het bestemmingsplan. Wethouder Franko van Lankvelt: “Een mooi plan. Want er is behoefte aan woningen voor deze doelgroep.”

De eigenaar van het perceel aan de Volkelseweg wil daar zeven seniorenwoningen bouwen. Op het terrein staat nu nog een verouderd bedrijfspand. De rest van de grond ligt braak. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het gaat om vijf rijwoningen met twee bouwlagen en een tweekapper, ook met twee bouwlagen. De woningen kunnen levensloopbestendig worden ingedeeld.

Het college van B en W wil medewerking verlenen aan dit plan. Wethouder Franko van Lankvelt: “Het plan past goed in de omgeving. Daar zijn namelijk al meer kleine woningcomplexen gebouwd. En het sluit natuurlijk ook prima aan bij ons woonbeleid. Er is namelijk een grote behoefte aan woningen voor senioren.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 13 april 2023 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan. 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?