Maashorst bundelt regelingen minima in folder

Geplaatst op dinsdag 25 april 2023

De gemeente Maashorst heeft voor mensen met een laag inkomen veel regelingen die financieel ondersteunen. Die zijn nu allemaal gebundeld in een handige folder (PDF, 239.1 kB), zodat alle regelingen makkelijk te vinden zijn. Het eerste exemplaar van de folder is uitgereikt aan vrijwilligers van de voedselbank. Komende week worden de folders verspreid op plekken waar veel bezoekers uit de doelgroep komen.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “In een land als Nederland past armoede niet. We moeten er samen voor zorgen dat iedereen erbij hoort, dat iedereen mee kan doen. Daarom maken we als gemeente armoedebeleid. Daarbij vinden we het voorkomen van armoede heel belangrijk. Want het voorkomen van problemen is altijd beter dan ze oplossen. Maar soms heeft een inwoner toch wat steun nodig, en dan springen we (tijdelijk) bij als dat kan. Daarvoor hebben we verschillende regelingen. Die staan allemaal op de website. Maar niet iedereen weet deze te vinden, daarom hebben we nu ook deze folder.”

Kans vergroten

Veel inwoners gaan niet actief op zoek naar regelingen op de website, simpelweg omdat ze het bestaan ervan niet kennen. Met deze folder wil Maashorst de kans vergroten dat mensen weten dat deze regelingen er zijn. We leggen de folders daarom neer op plekken waar veel mensen komen. Denk hierbij aan wijkcentra, wachtkamers van huisartsen, de voedselbank en de publiekshal van het gemeentehuis.

Sour: “Want lang niet iedereen maakt gebruik van regelingen waar ze recht op hebben, en dat is zonde. Dus hopen we dat we met deze folder zo veel mogelijk mensen uit de doelgroep bereiken. Ik ben pas tevreden als we iedereen die er recht op heeft, weten te bereiken.“

Behalve onbekendheid met de regels, is schaamte vaak ook een reden om geen gebruik te maken van regelingen. “Maar dat hoeft echt niet. “We hebben allemaal wel eens een steuntje in de rug nodig. Maak dus gebruik van je rechten, en kijk in de folder of op de website hoe de gemeente je kan ondersteunen.”

ONS welzijn

In de folder zijn alle gemeentelijke minimaregelingen opgenomen, en daarnaast ook de ondersteuning die ONS welzijn kan bieden. Naast een verwijzing naar de website, staat ook een telefoonnummer vermeld waar mensen naar kunnen bellen als ze vragen hebben of een regeling aan willen vragen.

Binnenkort is de folder ook beschikbaar in het Pools, Engels en Arabisch.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?