PreventieTeam Jeugd aan de slag in Maashorst

Geplaatst op woensdag 26 april 2023

De leden van het PreventieTeam Jeugd van de gemeente Maashorst zijn herkenbare aanspreekpunten voor jongeren en hun ouders in Maashorst. Zij zijn aanwezig in de directe omgeving om opvoed- en opgroeivragen te kunnen stellen. Op die manier werken zij er allemaal samen aan mee, ieder vanuit de eigen deskundigheid, om vraagstukken, uitdagingen en eventuele problemen op te pakken wanneer ze nog makkelijk op te lossen zijn. Is er gespecialiseerde inzet nodig dan dragen zij over naar de gemeentelijke toegang, die daarvoor verantwoordelijk is. Het preventieteam is onlangs gestart.

In het team zitten vertegenwoordigers vanuit drie verschillende disciplines: Compass, GGD en ONS welzijn. Alle teamleden werken aan hetzelfde gezamenlijke doel. Daarbij maakt het dus niet uit namens welke organisatie zij in het team zitten. Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Opgroeien en opvoeden gaat altijd met vallen en opstaan. Het is dan fijn als er iemand in de buurt is die naar je luistert en ondersteuning en advies kan geven. Met het preventieteam Jeugd kunnen hulpvragen snel en dichtbij huis opgepakt worden.”

Aanjagen

Het Preventie Team jeugd gaat zich ook bezighouden met het aanjagen van initiatieven van mensen. Zoals het organiseren van een bijeenkomst om kennis te maken en verbinding te leggen met anderen uit de LHBTIQ+ community, of bijeenkomsten voor jongeren die zich eenzaam voelen. Ook preventie staat op de agenda, in de vorm van bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten.

Om dicht bij jongeren aanwezig te zijn is een lid van het team ‘aansluit-functionaris’ op het Udens College. Hij is aanwezig op school, geeft informatie en advies aan leerlingen en hun ouders/verzorgers en de samenwerkingspartners van de school. Ook sluit hij aan bij (zorg) overleg op school. Als het nodig is kunnen ook individuele gesprekken worden gevoerd met leerlingen en ouders/verzorgers.

Praktijkondersteuner jeugd

Vanaf juni wordt een praktijkondersteuner jeugd (POJ) aan het team toegevoegd. De huisartsenpraktijken ‘Medipark’, 'Hoevense Veld’, ‘Fonkelzorg Uden’ en Volkel kunnen jeugdige doorverwijzen naar de POJ. De praktijkondersteuner jeugd is een alternatief voor lichte GGZ vragen. De POJ beoordeelt aan de voorkant de hulpvraag, biedt passende ondersteuning waardoor de jongere sneller is geholpen. Als dat nodig is wordt doorverwezen. Dat is niet alleen prettig voor de jongere, maar het moet leiden tot minder doorverwijzing naar specialistische GGZ en daarmee ook tot kortere wachtlijsten en minder kosten.

Wethouder Sour: “Op deze manier hebben we heel laagdrempelig, in de directe omgeving van mensen, een deskundig team dat snel kan handelen en zo kan zorgen dat veel vragen snel worden beantwoord. En als het nodig is, helpen zij ook met het inschakelen van gespecialiseerde zorg.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?