Vanaf 1 juli 2023 nieuwe regels voor wegwerpplastic evenementen

Geplaatst op maandag 8 mei 2023

Voor evenementen gaan nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Afhankelijk van het type evenement (open of gesloten evenement) gelden andere regels.

Verschil open en gesloten evenementen

Voor een open evenement gelden andere regels dan voor een gesloten evenement. Maar wat is het verschil? Een gesloten evenement vindt plaats op een locatie met een omheining. Denk aan een muziekfestival of concert op een besloten locatie (binnen of buiten) of aan een sportevenement in een stadion. Is er geen sprake van een besloten terrein, dan spreken we van een open evenement. Denk hierbij aan een braderie, marathon of een open stadsevenement zoals carnaval of koningsdag. Voor open evenementen gaan deze regels in op 1 juli 2023. Voor gesloten evenementen gaan deze regels in op 1 januari 2024.

Welke regels gelden voor open evenementen?

Vanaf 1 juli 2023 mag je bezoekers geen gratis wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten meer meegeven. Hiervoor moet je een apart bedrag in rekening brengen. Ook moet je bezoekers een herbruikbaar alternatief aanbieden. Denk hierbij aan bakjes of bekers die bezoekers later weer terug kunnen brengen of de mogelijkheid om zelf een beker of verpakking mee te nemen (bring your own).

Welke regels gelden voor gesloten evenementen?

Voor gesloten evenementen geldt: vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer toegestaan. Een circulair systeem, waarbij bekers en bakjes retour komen voor hergebruik is dan verplicht. Als uitzondering op deze regel geldt dat je plastic wegwerpbekers en -bakjes wel mag gebruiken wanneer je deze inzamelt voor hoogwaardige recycling.

Meer informatie

Op de website minderwegwerpplastic.nl (Deze link gaat naar een andere website) vind je alle informatie over de nieuwe regels voor wegwerpplastic.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?