253 nieuwe woningen in 2022

Geplaatst op woensdag 10 mei 2023

Binnen gemeente Maashorst konden vorig jaar 253 huishoudens een nieuw huis betrekken. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we mooi op schema”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

Er is een grote behoefte aan woningen. Maashorst wil in deze collegeperiode dan ook duizend nieuwe huizen toevoegen. Vorig jaar er zijn in de gemeente 253 nieuw opgeleverd. In alle kernen zijn huizen gebouwd, de meeste in Uden. Daarnaast zijn er vorig jaar in Zeeland 32 huizen bij gekomen, in Schaijk 11 en in totaal 12 in Reek, Odiliapeel en Volkel.

Volgend jaar meer?

Ook dit jaar worden in een aantal grote projecten weer woningen opgeleverd. Alleen voor de kern Uden zijn dat er al zo’n 200. Voor Schaijk meer dan 50 (onder andere Hoekstraat en Repellaan) en in Zeeland en Volkel elk zo’n 20. In Odiliapeel en Reek gaat het om 4 of 5 woningen. Voor de volgende jaren zijn uiteraard ook al plannen in voorbereiding, weet wethouder Franko van Lankvelt. In Uden maakt Maashorst in De Ruiter momenteel de grond bouwrijp voor 165 woningen. En in Volkel wordt in 2024 de grond in bouwrijp gemaakt in Niemeskant. Daar worden in de loop van een aantal jaren 186 woningen gebouwd. “In nieuwe plannen blijven we uiteraard aandacht houden voor woningen voor bijzondere doelgroepen, sociale huur en betaalbare koopwoningen”, aldus wethouder Franko van Lankvelt. Hij besluit: “Inmiddels zien we de eerste resultaten van onze woningbouw-versnellingsagenda. We gaan er dan ook vanuit dat we de komende jaren meer woningen kunnen gaan bouwen.”

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?