Onderzoek naar woonwensen

Geplaatst op woensdag 10 mei 2023

Maashorst gaat onderzoeken wat de wensen van inwoners voor een woning zijn. Daarom krijgen ruim 10.000 huishoudens deze week een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek.

Er is veel vraag naar woningen in gemeente Maashorst. Daarom is het ook niet altijd even makkelijk om aan een betaalbare huur- of koopwoning te komen. Wethouder Franko van Lankvelt (Wonen): “Samen met woningcorporaties en marktpartijen willen wij zo veel mogelijk nieuwe woningen bouwen. Samen zorgen we er zo voor dat zo veel mogelijk mensen passend en betaalbaar kunnen wonen.”

Maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat de wensen van de inwoners van Maashorst zijn. Daarom gaan we dat onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor het woonbeleid. Dat beleid stelt de gemeenteraad vast. En dat beleid is dan weer de basis voor het opstarten van nieuwe woningbouwprojecten. Daarmee is het tekort aan huizen natuurlijk niet meteen weggewerkt. Maar we blijven ons ervoor inzetten dat onze inwoners prettig kunnen wonen, in een huis dat bij hun behoefte past.

Deze week krijgen ruim 10.000 huishoudens in onze gemeente een brief met een link naar de vragenlijst. Heb je geen brief gehad, maar wil je wel meedoen? Vul dan de vragenlijst in op www.gemeentemaashorst.nl/woonwensenonderzoek (Deze link gaat naar een andere website). De uitkomsten van het onderzoek, verzameld door onderzoeksbureau Research 2Evolve, worden later dit jaar op onze website bekendgemaakt.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?