Samen op weg naar minder afval en meer hergebruik

Geplaatst op vrijdag 12 mei 2023

Gemeente Maashorst wil toe naar een nog betere afvalscheiding en meer hergebruik van grondstoffen en materialen. Een van de stappen om dat te bereiken is het per 1 januari 2025 gelijk trekken van het inzamelen van PBD, GFT+E en restafval in Reek, Schaijk en Zeeland met Odiliapeel, Uden en Volkel. Dat voorstel doet het college aan de gemeenteraad. Hiermee wil Maashorst in 2030 nog maar 80 kilo restafval per persoon overhouden.

In 2030 maximaal 80 kilo restafval per persoon per jaar. Daar zetten we bij het nieuwe beleidsplan Van Afval Naar Grondstof op in. Daarvoor trekken we de afvalinzameling in 2025 in alle kernen gelijk. Daarnaast willen we al in 2024 ook in Reek, Schaijk en Zeeland starten met gescheiden luierinzameling. Verder gaan we de inzameling bij hoogbouwwoningen evalueren. En we gaan onze inwoners via gerichte communicatie en stimuleringsacties helpen bij het beter scheiden van afval en het voorkómen van afval.

Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Er is al veel bereikt in Maashorst, maar we moeten stappen blijven zetten. Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. In een circulaire economie putten we grondstoffen niet uit en hergebruiken we materialen zo vaak mogelijk. Nu verdwijnt nog te veel herbruikbaar afval in de restcontainer. Door beter te scheiden kunnen we uit het afval grondstoffen halen. Van deze grondstoffen maken we weer nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu. Van afval naar grondstof!”

Wat gaat er veranderen

Maashorst kiest ervoor om vanaf 1 januari 2025 in alle kernen:

 • GFT+E (Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) wekelijks in te zamelen, behalve in de drie wintermaanden (tweewekelijks).
 •  PBD (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken) wekelijks in te zamelen (met plaatsing kroonring op verzoek).
 • Restafval elke drie weken in te zamelen (140 liter container voor meerpersoonshuishoudens, 120 liter container voor 1-persoonshuishouden). Grote gezinnen kunnen een 2e container huren, deze is gratis bij een medische indicatie.

Verder gaan we de inzameling van textiel en papier verder verduurzamen en onderzoeken hoe we de Milieustraat kunnen verbeteren. De inzamelmethode die we gaan gebruiken is gelijk aan de huidige inzamelmethode bij de laagbouw in Odiliapeel, Volkel en Uden. Deze is eind 2017 ingevoerd, en heeft goede resultaten opgeleverd. De ervaring heeft ook geleerd dat vaker inzamelen van GFT+E en PBD voor aanzienlijk minder restafval zorgt.

De inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland worden tijdig uitgebreid geïnformeerd over het hoe en wat van de nieuwe inzameling. De gemeenteraad neemt op 8 juni een besluit over het nieuwe afvalbeleid.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?