24 mei: Informatieavond A50 Ewijk- Bankhoef- Paalgraven

Geplaatst op woensdag 17 mei 2023

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Over de bevindingen organiseren het Rijk en de provincies op 24 mei een informatieavond.

Verkenning van de oplossingen

Op dit moment onderzoeken het Rijk en de provincies op welke manieren ze het fileknelpunt op de A50 op kunnen gaan lossen. Dit doen ze met een MIRT-verkenning.


Binnenlopen op informatieavond

Wat tot nu toe bedacht is willen de provincies en het Rijk presenteren in een informatieavond. Ook hebben belangstellenden hier de kans om te vertellen wat er leeft in de omgeving van dit fileknooppunt. Belangstellenden kunnen op woensdag 24 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen bij:

VidiReo
Van Kesselplaats 2
5371 AX Ravenstein

Vragen en suggesties

Meer informatie over het project staat op de website van het ministerie www.mirttrajecten.nl. Daar kun je jezelf ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Heb je vragen, suggesties of ideeën voor dit project? Dan kun je mailen naar A50EwijkBankhoefPaalgraven@minienw.nl

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?