Uit de Raad Commissievergadering Samenleving en Bestuur 25 mei 2023

Geplaatst op woensdag 17 mei 2023

Op donderdag 25 mei om 19.30 uur is de volgende commissievergadering van de commissie Samenleving en Bestuur.

 • Vaststellen regionale kaders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2024-2028

 • Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

 • Handhavingsverordening Participatiewet 2023

 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2023

 • Zienswijze beleidsplan 2024-2027 en begroting 2024 GGD Hart voor

 • Zienswijze programmabegroting 2024 en resultaatbestemming bij jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

 • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

 • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en Jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (WVS-NB)

 • Zienswijze begroting 2024 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV)

 • Zienswijze conceptbegroting 2024 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

 • Zienswijze conceptbegroting Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

De volledige agenda van de vergadering, toelichtingen en stukken zijn te raadplegen via maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) of de gratis iBabs Pro app. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van gemeente Maashorst, Markt 145 in Uden. Je kunt gebruikmaken van ingang West (aan de Nieuwe Markt). De vergadering is live te volgen of na afloop terug te kijken via maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website)/ (klik door naar de vergadering).

Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht vragen wij je dit uiterlijk woensdag 24 mei om 12.00 uur te melden bij de griffie: telefoonnummer 0413 - 28 10 33 of griffie@gemeentemaashorst.nl

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?