Proef met kabelgoot voor elektrisch laden

Geplaatst op woensdag 24 mei 2023

Wie een elektrische auto heeft maar geen eigen oprit, kan alleen de auto laden bij een openbare laadpaal. Maashorst gaat nu een proef houden met het leggen van kabelgoten. Daarmee kunnen elektrisch-rijders zonder eigen oprit ook laden met een eigen oplaadpunt.

Steeds meer mensen rijden in elektrische auto’s. Die auto’s moeten opgeladen kunnen worden. Wie een eigen oprit heeft, kan dat doen vanaf een eigen oplaadpunt. Dat heeft uiteraard ieders voorkeur; de auto kan dan geladen worden met de elektriciteit die bijvoorbeeld via zonnepanelen op het dak is opgewekt. Daarnaast zijn er ook laadpunten op eigen parkeerterreinen en voor publiek toegankelijke laadpunten, zoals bij kantoren. En er zijn laadpunten in de openbare ruimte - de laadpalen. Daar kunnen elektrisch-rijders zonder eigen parkeergelegenheid en bezoekers terecht.

Om tot een dekkend netwerk van laadpalen te komen, doet Maashorst mee aan de collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur met Vattenfall. Daar kunnen inwoners van Maashorst zelf een aanvraag indienen voor een laadpaal in de openbare ruimte.

Kabelgoot

Maashorst streeft naar een schone en prettige leefomgeving. “Het stimuleren van elektrisch rijden en het opzetten van laadinfrastructuur draagt daar aan bij en vormt een belangrijk onderdeel in het klimaatakkoord”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid). “De laadinfrastructuur mag dan ook geen belemmering zijn voor de groei van elektrisch vervoer.” Als inwoners zonder eigen oprit kunnen laden vanaf een eigen oplaadpunt helpt dat uiteraard. Daarom start Maashorst nu een proef met kabelgoten. Immers, laadkabels over het trottoir kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Met een kabelgoot wordt de laadkabel in het stukje publieke ruimte in een goot weggewerkt. Dat er een kabelgoot wordt aangelegd, betekent overigens niet dat de eigenaar van de elektrische auto die parkeerplaats kan ‘claimen’, het blijft een openbare parkeerplaats.

Onderzoek

“We voeren de proef uit op een kleine schaal. Want een kabelgoot geeft behoorlijk wat uitdagingen op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en beheer. Dat moet allemaal goed geregeld zijn. Daar hebben we vooraf al goed naar gekeken, en na de proef doen we dat weer”, zegt Jeroen van den Heuvel. “Met dit onderzoek wordt duidelijk of een kabelgoot een waardevolle uitbreiding geeft van de laadmogelijkheden van inwoners zonder eigen oprit. Want daarmee kunnen we straks namelijk ook stappen zetten binnen de energietransitie; met de zogenoemde ‘batterij-op-wielen’ is immers een slimme afstemming mogelijk tussen aanbod en vraag van elektriciteit.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?