Omklap N605 Volkel: stappen gezet en hogere kosten

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

In de aanloop naar de omklap van de N605 bij Volkel zijn weer enkele stappen gezet. Er is een inspiratieboek opgeleverd en de gemeente Maashorst werkt aan een ruimtelijk perspectief. Ook zijn de kosten opnieuw geïndexeerd. Door inflatie en kostenstijging, en de herinrichting van de kruising Industrielaan-N264 is 4,5 miljoen euro extra nodig.

De N605 loopt nu door Volkel via de Brabantstraat, Leeuwstraat en Nieuwe Udenseweg. Uit de omgevingsstudie N605 Volkel is naar voren gekomen dat de weg het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk in Volkel. De omgevingsstudie was eerder al afgerond. Daarin is onderzocht wat de mogelijkheden en effecten zijn van de verplaatsing van deze provinciale weg. inmiddels zijn weer enkele nieuwe stappen gezet.

Over het voorgestelde tracé is een inspiratieboek gemaakt. Daarin is beschreven hoe bepaalde knelpunten in het nieuwe tracé kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan aansluitingen van wegen en oversteeklocaties. De klankbordgroep heeft meegekeken of de inhoud van het inspiratieboek nog paste bij de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan. De reacties en opmerkingen van de klankbordgroep zijn verwerkt in de eindversie van het inspiratieboek. Verder werkt de gemeente nu aan het zogeheten ruimtelijk perspectief. Daarin wordt de samenhang met de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Volkel beschreven en ook geborgd. Verder moet een ingenieursbureau nu de voorgestelde omklap verder gaan uitwerken. De provincie bereidt de aanbesteding daarvan voor.

De gemeente Maashorst en de provincie delen de kosten van de omklap. Die waren in 2020 geraamd op 9 miljoen euro elk. De provincie heeft nu de kosten van de omklap opnieuw geïndexeerd. Ook is de herinrichting van de rotonde N264/Industrielaan toegevoegd aan de omklap. Deze zat oorspronkelijk in het project herinrichting N264 maar is ‘on hold’ gezet vanwege de omklap. De kosten hiervan waren geraamd op 2,3 miljoen euro. De totale kosten voor de gemeente en de provincie elk worden nu vanwege de inflatie en stijgende materiaalkosten, en de herinrichting Industrielaan/N264, geraamd op 13,5 miljoen euro.

De raad besluit in november of dit bedrag wordt opgenomen in de begroting. De uitvoering van de omklap van de N605 Volkel staat naar verwachting in 2026-2027 op de agenda.

Het inspiratieboek en ook andere informatie over het project staat op www.gemeentemaashorst.nl/N605. (Deze link gaat naar een andere website)

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?