Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

Maatwerk in deelgebieden

Na het opheffen van de beheerstichting in 2021, is afgesproken dat gemeente Maashorst het voortouw neemt in het realiseren van de gezamenlijke ambities en daar de nodige ‘handjes’ voor levert. Met de andere gemeentes zijn daarvoor toen tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Gemeente Bernheze en gemeente Maashorst blijven op dezelfde manier samenwerken. De gemeente Oss gaf aan meer in te willen zetten op eigen projecten.

Wethouder Dolf Warris van gemeente Oss: “We leggen specifieke accenten In deelgebieden als De Hooge Vorssel in Bernheze en Herperduin in Oss. Het past Oss goed om daarvoor meer zelf aan de lat te staan. Zo dragen we op onze eigen manier bij aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen.”

Samen aan de slag

De samenwerking richt zich de komende jaren op onderwerpen die belangrijk zijn om samen aan te pakken. Denk hierbij aan de droogtebestrijding, de agrarische transitie en recreatie & toerisme. De partijen stellen ook samen een Gebiedsvisie op; hoe gaat de verdere ontwikkeling van de Maashorst eruitzien, waar werken we naartoe?

Wethouder Jeroen van den Heuvel van gemeente Maashorst: “We hebben gezamenlijke doelstellingen en ambities voor 2050. De intentie om De Maashorst als één aaneengesloten natuurgebied te beschouwen, blijft daarbij onverminderd overeind.”

Wethouder Rien Wijdeven van gemeente Bernheze vult aan: “We stemmen daarom ook samen af hoe we die als partners, samen met betrokken stakeholders, het beste kunnen realiseren. Denk hierbij aan het versterken van kwaliteit van de natuur, het creëren van nieuwe recreatieve toegangen, het optimaliseren van recreatieve routes en het tegengaan van de verdroging.”

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het natuurgebied staan in een gezamenlijk Inrichtings- en beheerplan. De vaststelling van de Gebiedsvisie en het Inrichtings- en beheerplan is gepland voor eind 2023. De partijen ontwikkelen daarnaast één gezamenlijke website, waar informatie over het natuurgebied te vinden is. Verder is er voor De Maashorst één calamiteitenplan en één centraal meldpunt.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?