Door samenwerken écht impact maken met recreatie & toerisme in Noordoost Brabant

Geplaatst op donderdag 8 juni 2023

Op 6 juni 2023 bezorgden wethouder Van den Heuvel en wethouder Van Kessel namens tien regiogemeenten uit Noordoost Brabant een telegram bij de voorzitters van MOOS, de Maasmeanders en de Maashorstboeren. De inhoud van het bericht is een reactie op de flessenpost die vorig jaar als noodkreet door de voorzitters werd bezorgd bij diverse gemeenten in Noordoost Brabant. Zij riepen de hulp in van de gemeenten om de vrijetijdseconomie in Noordoost Brabant nieuwe energie te geven en de krachten te bundelen rond marketing & promotie. In het telegram laten de regiogemeenten weten dat zij de kansen voor regionale samenwerking actief gaan verkennen. Zij doen hierin een beroep op de ondernemerskracht. De flessenpost is op een ludieke manier beantwoord met dit persoonlijk bezorgde telegram.

Samenwerken is niet nieuw

De regio Noordoost Brabant werkt op veel beleidsterreinen samen. Ook op het gebied van recreatie en toerisme. De energie van de verschillende gemeenten ging de laatste jaren echter uit naar lokale samenwerking en zichtbaarheid. Vanaf 2021 brachten de gemeenten gezamenlijk het beheer en onderhoud van het routenetwerk onder bij VisitBrabant Routebureau. Deze verstevigde samenwerking
bood direct nieuwe kansen. Dat brengt de vraag: Welke kansen zijn er nog meer? En hoe organiseren we dat samen? De flessenpost liet zien dat dit vraagstuk leeft bij de ondernemers. Een sterke aanleiding om er echt mee aan de slag te gaan.

Regionale samenwerking

Bernheze, Boekel, Boxtel, 's-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Sint Michielsgestel, Oss en Vught spraken op 30 mei 2023 over regionale samenwerking in Acropolis in Megen. Zij stellen tot 1 december 2023 een verkenner aan die samen met betrokken ondernemers aan de slag gaat. Het resultaat moet inzicht geven in hoe de regio ervoor staat, wat de kansen zijn voor samenwerking, wat recreatie en toerisme betekent voor andere vraagstukken zoals bijvoorbeeld leefbaarheid en hoe we de in beeld gebrachte kansen samen kunnen verzilveren. De verwachting is dat er, naast inzicht, in december een uitvoeringsprogramma ligt met concrete acties. VisitBrabant is een partner van de regio in dit proces en adviseert de regiogemeenten bij de stappen die zij zetten. Samen écht impact maken in Noordoost Brabant, dat is het doel van de samenwerking.

Thijs van Kessel, wethouder gemeente Oss: “De samenwerking met ondernemers en vrijwilligers in onze regio maakt dat we de recreant écht iets moois te bieden hebben. Bezoekers en toeristen hebben daarbij geen boodschap aan gemeentegrenzen, daarom biedt regionale samenwerking zoveel kansen!”

Jeroen van den Heuvel, wethouder gemeente Maashorst: “Samen met betrokken gemeenten, recreatieve ondernemers en organisaties verkennen we wat ons bindt en welke kansen er zijn om bezoekers in onze regio te laten verblijven. We hebben toeristisch en recreatief veel te bieden. Niet alleen voor onze gasten maar ook voor onze inwoners”.

Marius Tielemans, wethouder gemeente Bernheze: “Binnen de regio zijn er veel juweeltjes van bedrijven die de aandacht verdienen. Als regio kunnen we van elkaar leren en focus leggen op het goed bereiken van de recreant.”

Maarten Jilisen, wethouder gemeente Land van Cuijk: “De verkenning focust op de meerwaarde van samenwerking voor deze Brabantse gemeenten, ondernemers en andere partijen in het gebied. We bekijken ook hoe de stand van zaken voor recreatie en toerisme nu is, zodat we over een aantal jaar kunnen zien of er progressie is.”

Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Het is belangrijk dat we ons op allerlei niveaus in Brabant goed organiseren, daarin samenwerken en afstemmen. Zo kunnen we de kansen van toerisme maximaal benutten. Samenwerkingen op regionaal niveau zijn daarvoor cruciaal.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?