Start procedure voor nieuwe burgemeester

Geplaatst op donderdag 8 juni 2023

De gemeenteraad van Maashorst start met het proces om een nieuwe burgemeester te vinden.

Rianne Donders-de Leest is op dit moment waarnemend burgemeester van Maashorst. Na de ziekmelding van Paul Rüpp kon zij al snel de rol van burgemeester tijdelijk op zich nemen. In de korte periode dat Paul Rüpp burgemeester was, loodste hij de gemeente met enthousiasme en grote inzet door het eerste Maashorstjaar; hij vervulde zijn burgemeestersrol met verve. Het overlijden van Paul Rüpp had dan ook een grote weerslag op de gemeente en de gemeenschap. De gemeenteraad wilde daarom graag even wachten met het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Inmiddels vindt de gemeenteraad het tijd om de procedure voor een nieuwe burgemeester voor Maashorst te gaan opstarten.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?