Nieuw Register Sociale Hygiëne sinds 1 juli 2023

Geplaatst op vrijdag 7 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt het Register Sociale Hygiëne beheerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Ook verzorgt Lcsh de erkenning van diploma’s Sociale Hygiëne vanaf dat moment. Als je voor 1 juli een diploma Sociale Hygiëne hebt gehaald, wordt je automatisch overgeschreven. Maar let op: je moet zelf de overschrijving bevestigen. Doe je dit niet, dan vervalt je registratie 5 jaar na 1 juli 2023. Het herbevestigen kan vanaf 1 juli op de nieuwe website: www.registersocialehygiëne.nl (Deze link gaat naar een andere website). Zonder herbevestiging vervalt de inschrijving in het nieuwe register na 5 jaar.

De belangrijkste punten op een rij:

 • Ben je voor 1 juli 2023 geregistreerd in het Register sociale hygiëne? Bevestig dan ná 1 juli 2023 je registratie via de website van de Lcsh (Deze link gaat naar een andere website)
 • Je huidige registratie blijft geldig tot de bevestiging. Je hebt na 1 juli 5 jaar de tijd om je registratie te bevestigen. Daarna vervallen alle niet bevestigde registraties. 
 • De bevestiging van je registratie is kosteloos.

Nieuw Register Sociale Hygiëne

Een nieuw Register Sociale Hygiëne is nodig, omdat het oude register niet meer actueel was. Het nieuwe register heeft een koppeling met het Basisregister Persoonsgegevens (BRP). Iedereen die met DigiD inlogt en zich registreert, staat daarmee automatisch goed in het register. Wijzigen in het BRP worden automatisch doorgevoerd in het register. Zo blijft het register actueel en kan iedereen die het register gebruikt ervan op aan dat de gegevens kloppen. Dit is iets wat de LEC-SVH niet op die manier kon doen. Door herbevestiging van registraties van voor 1 juli 2023 verplicht te stellen, wordt het oude bestand opgeschoond.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?