Nulmeting evaluatie gemeente Maashorst afgerond

Geplaatst op dinsdag 11 juli 2023

Bij de vorming van de gemeente Maashorst heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven tot een evaluatie (binnen drie jaar na de herindelingsdatum) om  aan de beide Kamers te rapporteren hoe de nieuwe gemeente functioneert.

Onafhankelijk Bureau Berenschot heeft inmiddels de tweede fase van deze evaluatie - de nulmeting - afgerond.

Bekijk de nulmeting gemeente Maashorst uitgewerkt door Berenschot (PDF, 1.8 MB)

De evaluatie vindt plaats tussen april 2022 en september 2024 en bestaat uit drie fases:

 • Fase 1: Evaluatieontwerp (2022, april t/m juni)
  Een beschrijving van de aanleiding en scope van het onderzoek, het evaluatiekader en de onderzoeksactiviteiten die behoren tot het onderzoek.
 • Fase 2: Nulmeting (2022, juli t/m december)
  Een eerste ‘meting’, op basis waarvan in 2024 de voortgang/ontwikkeling van de gemeente Maashorst in beeld kan worden gebracht.
 • Fase 3: Evaluatie (2024, april t/m september)

Uitgangspositie

In het jaar 2024 vindt de daadwerkelijke evaluatie (of 1-meting) plaats. De ontwikkeling die de gemeente Maashorst heeft doorgemaakt ten opzichte van de uitgangssituatie en de resultaten die daarbij zijn gerealiseerd wordt geëvalueerd. Met de nulmeting is de uitgangssituatie van de gemeente Maashorst in kaart gebracht. Op basis van die uitgangssituatie wordt dan in 2024 tijdens de daadwerkelijke evaluatie (of 1-meting) bekeken hoe de nieuwe gemeente Maashorst functioneert.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?