Nieuw woonwagenbeleid voor Maashorst 2023

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

Het college van Maashorst heeft het Woonwagen- en standplaatsenbeleid 2023 vastgesteld. Daarmee voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting om te voorzien in de woonbehoefte van woonwagenbewoners.

Het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken geweest met woonwagenbewoners uit gemeente Maashorst. Hierbij horen ook de mensen die ooit in een woonwagen woonden, maar nu in een gewoon huis wonen. Ze hebben allen meegedacht over het nieuwe beleid. Daar staat onder meer in dat de kinderen die op het kamp wonen voorrang krijgen als er een woonwagen of standplaats vrijkomt. Daarna de andere familieleden en pas dan andere woonwagenbewoners uit de gemeente. Het leven in familieverband is namelijk erg belangrijk voor woonwagenbewoners. Dat is ook als mensenrecht vastgesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het samenleven en omkijken naar elkaar is onder woonwagenbewoners de belangrijkste traditie.

Onderzoek behoefte

Het woonbehoefteonderzoek geeft aan dat in Maashorst te weinig aanbod is aan woonwagens. Daarom onderzoekt de gemeente of de bestaande woonwagenkampen kunnen worden uitgebreid. Die staan in Uden en in Schaijk. Op beide kampen staan drie woonwagens. Als hier standplaatsen kunnen worden toegevoegd, zijn die in eerste instantie bedoeld voor de kinderen van de huidige bewoners op die locatie.

Derde locatie

Ondertussen kijkt Maashorst ook uit naar een derde locatie voor een woonwagenkamp. Afgesproken is dat zowel de oude als nieuwe locatie(s) in principe niet groter gaan worden dan een woonwagenkamp voor maximaal vijf woonwagens. Het verkennend onderzoek naar een derde locatie wordt waarschijnlijk nog dit jaar gestart.

Doelgroep

Wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) staat achter het nieuwe woonwagenbeleid. “Sowieso, we zijn het als gemeente simpelweg verplicht om te voorzien in deze specifieke woonbehoefte. Net zoals voor alle andere doelgroepen moet de gemeente zich hiervoor inspannen.” Een veelgehoord misverstand is dat met een apart woonwagenbeleid voor een zeer kleine groep een voorkeursbehandeling wordt gecreëerd ten opzichte van andere inwoners van de gemeente. Franko van Lankvelt: “Dat is niet zo. Sinds 1999 zijn er veel woningen bijgebouwd, maar er is geen enkele standplaats voor woonwagens bijgekomen. Voor deze doelgroep was er nog geen lokaal beleid. Zij moeten dezelfde kansen op een woning krijgen als alle andere inwoners in onze gemeente.”

De gemeenteraad van Maashorst neemt op 28 september een besluit over het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?