Sfeeraankleding en hanging baskets voor alle centrumgebieden

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

De gemeente Maashorst gaat sfeeraankleding subsidiëren voor alle centrumgebieden in de gemeente en hier ook hanging baskets financieren en plaatsen. Hiermee maakt de gemeente de centrumgebieden groener en aantrekkelijker en ondersteunt en faciliteert ze het lokale MKB. De gemeente maakt voor de hanging baskets, bloembakken met planten gevestigd aan lantaarnpalen, een bedrag van jaarlijks €21.000 vrij voor de bekostiging. Voor de sfeeraankleding is in de begroting een structureel budget van €20.000 beschikbaar.

Het huidige beleid voor zowel de sfeeraankleding, waaronder feestverlichting en banieren, als de hanging baskets was niet gelijk voor de zes kernen. Voor het centrum van Uden financiert de gemeente de sfeeraankleding door middel van een subsidieregeling. De uitvoering ervan ligt bij de stichting Uden Centrummanagement (UCM). In de andere vijf kernen financieren de ondernemersverenigingen de sfeeraankleding. Voor de hanging baskets gebeurde dit door ondernemersverenigingen, deels door de gemeente en in een deel waren er nog geen hanging baskets.

Ondersteunen bedrijfsleven

Wethouder Gijs van Heeswijk “We trekken met dit besluit het beleid nu gelijk, zorgen voor een meer eenduidige uitstraling en maken hiermee de centrumgebieden in onze kernen nog aantrekkelijker en groener voor onze inwoners en bezoekers. Ook ondersteunen we hiermee het lokale bedrijfsleven door hen te ontlasten van financiële verplichtingen. Door als gemeente deze kosten op ons te nemen, blijft bij de ondernemersverenigingen meer geld beschikbaar voor andere activiteiten.” 

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?