Nieuwe folder Armoedebeleid

Geplaatst op dinsdag 15 augustus 2023

Het nieuwe schooljaar begint alweer bijna, en daarmee ploppen vaak ook wat extra kosten op. Voor een lidmaatschap van club of vereniging bijvoorbeeld, of voor schoolmaterialen. Omdat we in Maashorst vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, hebben we flink wat regelingen voor mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Die staan allemaal op de website.

Zo kun je gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor het lidmaatschap van een vereniging of sportkleding of -attributen. Of kan de Stichting Leergeld een steuntje in de rug geven bij het betalen van schoolgeld, schoolkamp of de huur van een kluisje, om maar een voorbeeld te geven.

En we hebben een folder gemaakt. Daarin staan alle regelingen op een rijtje, met een korte omschrijving in duidelijke taal.  De folder staat op onze website (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?