Bekendmaking verwijderen voertuigwrak Oostwijk

Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst maakt het volgende bekend:

Aan het adres Oostwijk 11 te Uden is een voertuigwrak, te weten een blauwe Volkswagen Sharan met een Belgische export kentekenplaat XA-23-BKT op een voor het publiek toegankelijke parkeerplaats geplaatst. Deze stond voorheen aan de Vluchtoord ter hoogte van nummer 38 te Uden.

Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 9:4 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst.

De eigenaar van bovengenoemd voertuig kan niet worden achterhaald. Gelet op bovengenoemd artikel wordt de eigenaar of houder van dit voertuig opgeroepen dit uiterlijk op 28 augustus 2023 te (laten) verwijderen. Als het voertuig niet op of vóór 28 augustus 2023 is verwijderd, zal op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht worden overgegaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente het voertuig zal verwijderen.

Na verwijdering wordt het voertuig opgeslagen bij Autobedrijf Van Dongen B.V. aan de Langenboomseweg 97 in Zeeland, telefoonnummer 0486 - 451 604 en pas aan een eventuele rechthebbende worden teruggegeven indien deze de kosten van bestuursdwang voldoet.

Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende of houder zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig worden vernietigd.

De belanghebbende die het met dit voornemen niet eens is, kan binnen 6 weken na 28 augustus zijn of haar zienswijzen bekend maken bij de gemeente Maashorst, afdeling Veiligheid via het telefoonnummer 0413 - 28 19 11. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar Gemeente Maashorst, Markt 145 Postbus 83, 5400 AB UDEN of info@gemeentemaashorst.nl onder vermelding van zaaknummer 51788-2022.

De burgemeester van de gemeente Maashorst

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?