Profielschets nieuwe burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning Ina Adema

Geplaatst op vrijdag 1 september 2023

Donderdagavond 31 augustus presenteerde de gemeenteraad van de gemeente Maashorst de profielschets die is opgesteld voor de werving van een nieuwe burgemeester. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden de nog te werven burgemeester moet voldoen. Commissaris van de Koning Ina Adema nam de profielschets in ontvangst en gaat de vacature nu formeel openstellen.

De afgelopen weken stelde een vertrouwenscommissie (samengesteld uit vertegenwoordigers van de 11 partijen die in de gemeenteraad zitten) een concept-profielschets op. De schets is een beschrijving van de voorwaarden waaraan een nieuwe burgemeester voor de gemeente Maashorst moet voldoen. Voor dit profiel is opnieuw de profielschets van maart 2022 gebruikt, aangevuld met de ontwikkeling van de gemeente in de afgelopen anderhalf jaar. Voor de versie van 2022 heeft de vertrouwenscommissie ook input gevraagd aan ambtenaren, buurgemeenten en samenwerkingspartners. En ook inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld hebben via een enquête meegedacht. Die inbreng is ook gebruikt voor het nieuwe profiel. Je vindt de profielschets op de pagina Nieuwe burgemeester (Deze link gaat naar een andere website).

Wervingsprocedure

De concept-profielschets werd tijdens een extra gemeenteraadsvergadering gepresenteerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna overhandigde raadslid Ben Maathuis de schets aan de Commissaris van de Koning Ina Adema, die er nog enkele vragen over stelde. Zij gaat de wervingsprocedure nu starten door publicatie van de vacature. Geïnteresseerde kandidaten kunnen dan een sollicitatiebrief schrijven. De vertrouwenscommissie maakt vervolgens een selectie uit de reacties, naar verwachting in twee rondes. Daarna wordt de voorkeurskandidaat door de Commissaris voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester dan in de eerste maanden van 2024 kan worden benoemd en beëdigd.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?