Recht op geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

Geplaatst op maandag 4 september 2023

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering of pensioen. Soms geven wij jouw gegevens door aan anderen. Dit zijn we verplicht. Zoals aan de Belastingdienst en zorgverzekeraars. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl (Deze link gaat naar een andere website) lees je welke organisaties dit zijn. 

Aanvragen geheimhouding persoonsgegevens

Je kunt de gemeente vragen om geheimhouding van jouw persoonsgegevens. Deze vraag je aan via de pagina Geheimhouden persoonsgegevens (Deze link gaat naar een andere website). Daarna geeft de gemeente alleen gegevens aan anderen als deze in onze verordening gegevensverstrekking staan. Dit betekent dat we soms toch jouw persoonsgegevens doorgeven, omdat wij dit verplicht zijn. Aan sommige organisaties, zoals advocaten of gerechtsdeurwaarders, worden geen gegevens doorgegeven zonder dat eerst om jouw zienswijze (bezwaar) is gevraagd. De gemeente moet dan kiezen tussen jouw (privacy)belang en het belang van de de organisatie die jouw gegevens vraagt.

Gaat de gemeente na jouw zienswijze toch over tot het geven van jouw gegevens? Dan kun je tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen (Deze link gaat naar een andere website).

Correctierecht

Als je vindt dat jouw gegevens fout in de BRP staan, dan kun je de gemeente vragen deze te corrigeren (goed te zetten). Je moet daarbij bewijs geven die de fout(en) aantonen. Dit heet een correctieverzoek. Hoe je een correctieverzoek doet, lees je op de pagina Rechten van betrokkene (Deze link gaat naar een andere website), onder het kopje 'Hoe doe ik een verzoek?'.

Je krijgt binnen vier weken een reactie. Je kunt ook contact opnemen als je meer informatie wilt. Of om te vragen welke bewijsstukken je nodig hebt voor het correctieverzoek. Bel dan naar 0413 - 28 19 11.

Inzagerecht

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te bekijken. Dit heet inzagerecht. Je kunt bijvoorbeeld hiermee een uittreksel BRP opvragen met jouw actuele gegevens. Hoe het inzagerecht precies werkt en hoe je het aanvraagt, lees je op de pagina Inzagerecht (Deze link gaat naar een andere website). Ook kun je jouw actuele gegevens zien via www.mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) met behulp van jouw DigiD.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?