Nieuwe woonvormen in Park Maashorst

Geplaatst op dinsdag 5 september 2023

Vandaag hebben het collectief Hof van Maashorst en de gemeente Maashorst hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor de verkoop van de grond in kamer 4 van Park Maashorst in Uden. De initiatiefnemers willen in dit deel van Park Maashorst het woonproject Hof van Maashorst realiseren voor jonge en seniore inwoners uit de gemeente Maashorst.

De voormalige gemeente Uden heeft in 2019 in kamer 4 van Park Maashorst een stuk grond gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Op deze plek wil het collectief Hof van Maashorst 40-45 woningen bouwen voor jong en oud. Daarvan zijn er  minimaal 20 sociale huurwoningen. Het gebied dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld is ongeveer 8.100 vierkante meter groot.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn senioren, jongeren en starters op de woningmarkt, voornamelijk uit Uden. Zij hebben de woondroom een woongemeenschap te realiseren die duurzaam is in opzet en waar de sociale verbinding belangrijk is. Deze jongeren en senioren hebben, in samenwerking met Ontwikkelbedrijf Onz'Hof (Natuurlijk Samen Wonen - Knarrenhof) en Thema Vastgoed Ontwikkeling (Vier de Wijk), zich verenigd in het collectief Hof van Maashorst. Belangrijke partner hierbij is woningcorporatie Area die de sociale huurwoningen voor haar rekening gaat nemen.

Hof van Maashorst

Het Hof van Maashorst wordt een woonhof met een gemeenschappelijke tuin en Hofhuis voor gezamenlijke activiteiten, voor zowel senioren als jongeren. Het is een open hof. De bewoners hebben oog voor elkaar. Ze helpen elkaar in de gemeenschappelijke tuin en maken gebruik van het Hofhuis voor gezamenlijke activiteiten. Ook andere omwonenden zijn welkom in het Hofhuis. De seniorenwoningen zijn levensloopbestendig en alle woningen worden gebouwd met oog voor milieu en met gebruik van duurzame materialen.

Mooi initiatief

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen) over de plannen: ”Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst zetten we een belangrijke stap naar de realisatie van nieuwe woonvormen in onze gemeente. Hof van Maashorst is een mooi initiatief, met een unieke combinatie van betaalbaar wonen, een mix van jong en oud, met afspraken vastgelegd in een sociaal contract. Zo’n initiatief past natuurlijk prima in onze Woonvisie.”

Vervolg

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst worden de plannen verder uitgewerkt - ruimtelijk, financieel en qua ontwerp in het gebied. Belangrijk hierbij is het inventariseren van de woonwensen van de deelnemers. Dit ontwikkeltraject wordt in 2023 en 2024 doorlopen. De initiatiefnemers organiseren nog een informatieavond voor geïnteresseerden in dit project.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?