Woonbehoefteonderzoek afgerond

Geplaatst op dinsdag 5 september 2023

Het aantal huishoudens in de gemeente Maashorst gaat nog fors groeien. Tot 2033 komen er tot 3.600 huishoudens bij, zo is de verwachting. Dat is gebleken uit het woonbehoefteonderzoek dat Maashorst onlangs heeft afgerond. Met deze rapportage is een belangrijke stap gezet om voor iedere kern van Maashorst tot een goed woningbouwprogramma te komen.

In opdracht van de gemeente Maashorst en in samenwerking met de woningcorporaties Area en Mooiland heeft STEC-groep eind 2022/begin 2023 een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt in beeld aan welke woningen (type, prijzen, eigendomsvorm) behoefte is. Het onderzoeksrapport geeft onder andere inzicht in de huidige en de toekomstige omvang en samenstelling van doelgroepen. Denk daarbij aan starters en senioren, huishoudens met zorgbehoefte en verschillende huishouden- en inkomensgroepen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de behoefte aan aantallen woningen en aan welke eisen die moeten voldoen. Daar is naar gekeken voor de korte (2033) en (middel)lange termijn (2043).

Aantal huishoudens groeit tot 3.600 in 2033

Het onderzoek laat de verwachting zien dat het aantal huishoudens tot 2033 groeit met 2.210. Na 2033 groeit dat aantal tot 2043 naar verwachting nog met 1.130 huishoudens. Het totaal aantal huishoudens groeit de aankomende dus 20 jaar met ongeveer 3.340 huishoudens (basis). Rekening houdend met een hogere instroom door (buitenlandse) migratie en het inlopen van het huidige woningtekort is de groei van het aantal huishoudens tot 2033 mogelijk zelfs tot 3.600 huishoudens (hoog).

Verschillende scenario’s

In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Daaruit komt naar voor dat er met name behoefte is aan appartementen en gelijkvloerse woningen in verschillende prijssegmenten. Daarnaast is er een behoefte aan grondgebonden sociale huurwoningen en grondgebonden koopwoningen.

Vervolg

In het onderzoeksrapport worden adviezen en aanbevelingen gedaan. Die zijn gebaseerd op de conclusies en analyses uit het onderzoek. Enkele adviezen zijn zorgen voor versnelling met voldoende plannen voor de komende vijf tot 10 jaar. En daarbij rekening houden met het Rijksbeleid: twee derde betaalbare woningen en minimaal 30 procent sociale huur. Het onderzoek maakt echter geen keuzes. Wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) laat weten dat de gemeente het woningbehoefteonderzoek nu eerst naar een Woonprogramma voor de gemeente Maashorst en voor de kernen vertaalt. Het Woonprogramma ligt eind 2023 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?