Wat doen met oude accu’s of batterijen?

Geplaatst op dinsdag 12 september 2023

Steeds vaker komen batterijen of accu’s in het dagelijkse afval terecht, met alle risico’s op brandgevaar en milieuschade. Bij normaal gebruik is een batterij of accu niet gevaarlijk. Maar wanneer een batterij of accu beschadigd raakt kan deze gaan lekken,  openbarsten of zelfs ontploffen en hierdoor brand veroorzaken.

Lever ze apart in

Alle elektrische apparaten (met en zonder batterijen) en losse batterijen en accu’s moeten altijd apart ingeleverd worden, zodat ze op een veilige manier gerecycled kunnen worden. Zo kunnen we de materialen hergebruiken voor nieuwe, dat is wel zo duurzaam. Ook wordt hiermee de kans op branden in inzamelwagens of bij afval- en recyclebedrijven verkleind. Batterijen lopen namelijk een grotere kans op beschadiging op wanneer ze niet apart worden ingeleverd, en daarmee ontstaat het risico dat ze brand veroorzaken.

Kun je de batterij eenvoudig uit een apparaat verwijderen? Doe dat dan en lever het apparaat en de batterij apart in. Vergeet niet de kleine batterijen in de wenskaarten met een muziekje! Moet je er veel moeite voor doen? Laat de batterij zitten, en lever het apparaat dan in op de milieustraat. Daar wordt iedere batterij op een veilige manier verwijderd. Hou batterijen en accu’s dus apart en lever ze in bij de milieustraat. De kleinere batterijen kun je ook gratis inleveren bij supermarkten en bouwmarkten. Doe ook mee, dat is veilig en duurzaam!

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?