Week van Lezen en Schrijven: aandacht voor laaggeletterdheid op het werk

Geplaatst op dinsdag 12 september 2023

In september is elk jaar de nationale Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week wordt landelijk aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving.

Om hier aandacht voor te vragen, is er de nationale Week van Lezen en Schrijven. En dit jaar wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid op het werk. Dat komt vaker voor dan je denkt; niet alleen bij werknemers voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2), maar ook bij werknemers die in Nederland geboren en/of opgegroeid zijn (NT1) en uitstekend Nederlands kunnen spreken.

Gratis lessen

Om laaggeletterdheid op het werk te bestrijden, kun je als werkgever een mooie en belangrijke rol spelen. In Maashorst wordt dat bijvoorbeeld al gedaan door Chain Logistics en IBN, die gratis lessen taalvaardigheid aanbieden aan hun werknemers. IBN gaat zelfs nog een stapje verder, en heeft cursussen ‘basisvaardigheden’, waar ook rekenen en digitale vaardigheden onder vallen. Wethouders Ramona Sour (Onderwijs) en Gijs van Heeswijk (Economie) zijn blij met alle inspanningen die bijdragen aan het verhelpen van laaggeletterdheid. Want in Maashorst moet iedereen mee kunnen doen, het beste uit zichzelf kunnen halen. Ramons Sour: “En dan moet je je talenten kunnen ontwikkelen. Als je laaggeletterd bent, is dat veel moeilijker. Daarom is het belangrijk daar aandacht voor te blijven hebben en er alles aan te doen om het uit de wereld te helpen.”

Win-win

Dat bedrijven hun werknemers de kans bieden om te werken aan hun laaggeletterdheid, is natuurlijk vooral voor de mensen zelf geweldig. Het biedt ze meer perspectief. “Maar in de huidige arbeidsmarkt is het ook gewoon slim van de werkgever”, weet Gijs van Heeswijk. “Want verbetering van de basisvaardigheden zorgt voor onder meer betere communicatie op het werk en draagt bij aan minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Win-win dus".

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?