Maashorst hijst de vlag voor Global Goals

Geplaatst op maandag 25 september 2023

Wethouder Jeroen van den Heuvel en gemeentesecretaris José van Aaken hebben vanmorgen de global goals-vlag voor het gemeentehuis gehesen. Vandaag wapperen deze vlaggen met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd. Maashorst is sinds juni een global goals-gemeente.

In 2015 legden de 193 lidstaten van de VN een ontwikkelingsagenda voor de periode 2015 tot 2030 vast. Het gaat om zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken, de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s gelden in alle landen en voor alle mensen. Ze streven naar een eerlijke en duurzame wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen. De rode draad van de global goals is dan ook ‘to leave no one behind’; niemand mag achterblijven. Met de SDG’s wordt wereldwijd aan dezelfde doelen gewerkt, door kleine en grote overheidsinstellingen. De doelen richten zich onder andere op armoedebestrijding, een gezonde leefomgeving voor iedereen, toegankelijk onderwijs en het terugdringen van de klimaatverandering.

“Met het hijsen van de vlag willen we laten we zien dat wij voor die zeventien duurzaamheidsdoelstellingen staan”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Wij vinden het belangrijk om samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan een betere, duurzame wereld. Daarom heeft Maashorst zich verbonden aan de global goals. Die zijn heel belangrijk om de grootste problemen in de wereld aan te pakken. Want de verantwoordelijkheid voor lokaal en nu is niet langer los te zien van verantwoordelijkheid voor ver weg en later. Ons werk draagt bij aan die doelen. Voor Maashorst gelden de SDG’s als kompas voor ons duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarmee zorgen we ervoor dat onze gemeente nu en ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen en te leven.” 

Meer informatie over de SDG vind je op www.sdgnederland.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?