Inwoners geven Maashorst een 7 voor dienstverlening

Geplaatst op dinsdag 26 september 2023

In Maashorst vinden we het belangrijk dat onze inwoners zich gehoord en gewaardeerd voelen. Daarom streven we naar een betere dienstverlenende gemeente, waarin we luisteren naar de wensen en behoeften van onze inwoners en daarmee aan de slag gaan. Wij zijn er immers voor onze inwoners en niet andersom.

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat inwoners van Maashorst vinden van onze dienstverlening, hebben we een 0-meting uitgevoerd met behulp van een enquête. Deze enquête is verspreid onder 8000 adressen en ook online beschikbaar gesteld op onze website. Daarnaast zijn interviews telefonisch afgenomen, en hebben medewerkers van de gemeente in de dorpshuizen en MFA's inwoners geholpen met het invullen van de enquête. Wethouder Harold van den Broek (dienstverlening): "Op deze manier wilden we ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid had om zijn of haar mening te geven, ook degenen die niet digitaal vaardig zijn. Onze inwoners zijn ervaringsdeskundigen, en we maken graag gebruik van hun kennis en ervaring."

Erg tevreden

Uit de resultaten van de 0-meting bleek dat onze inwoners onze dienstverlening op dit moment waarderen met een gemiddelde score van 7. De wethouder: "Hier zijn we als gemeente erg tevreden over. Het laat zien dat we, ondanks de fusie, erin zijn geslaagd om onze inwoners goed van dienst te zijn. Daarnaast heeft de 0-meting ons ook nieuwe inzichten gegeven. We hebben ontdekt dat er nog ruimte is voor verbetering op verschillende gebieden en hier gaan we ons de komende tijd op focussen. Om onze dienstverlening continu te verbeteren, blijven we meten en evalueren."

Maashorst is blij met de input die de inwoners hebben gegeven. De resultaten van de enquête worden verder geanalyseerd en gedeeld met de gemeenteraad. De gemeente gaat de input gebruiken om met concrete speerpunten en verbeteringen te komen, zodat we onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn. Van den Broek: "Zo werken we samen aan een gemeente Maashorst waarin inwoners zich gehoord, gewaardeerd en goed geholpen voelen."

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?