Herinrichting Maasstraat in Uden

Geplaatst op woensdag 4 oktober 2023

De Maasstraat in Uden is aan groot onderhoud toe. Ook voldoet de weginrichting niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. De straat krijgt straks een nieuwe inrichting. Het college van B en W heeft vandaag ingestemd met het ontwerp.

De bestaande asfaltverharding en een deel van de riolering in de Maasstraat zijn aan het einde van hun technische levensduur. Ze moeten dan ook worden vervangen. Nog dit jaar start Maashorst met het groot onderhoud.

“Bij het opstellen van het ontwerp is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van omwonenden”, laat wethouder Jeroen van den Heuvel (Beheer en inrichting openbare ruimte, Duurzaamheid) weten. Zo wordt de Maasstraat straks smaller. De verharding wordt op verzoek van de omwonenden uitgevoerd in betonstraatstenen. Daarnaast komen er drempels om de rijsnelheid van auto’s te verlagen en het sluipverkeer naar en van het sportpark te ontmoedigen.

De werkzaamheden starten naar verwachting begin december.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?