Gemeente Maashorst koploper sociale werkgever

Geplaatst op maandag 9 oktober 2023

Gemeente Maashorst heeft trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarmee behoort Maashorst tot de koplopers als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat gemeente Maashorst op een kwalitatief goede manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

‘Ik ben ontzettend trots dat wij als jonge fusiegemeente direct onze verantwoordelijkheid nemen als sociale werkgever en met het behalen van trede 3 tot een van de koplopers behoren. Hiermee laten we zien dat onze gemeente bovengemiddeld invulling geeft aan sociaal werkgeverschap. Een belangrijke stap richting een inclusievere samenleving”, aldus wethouder Gijs van Heeswijk.

Vouchers

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer overheden en organisaties belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het is belangrijk dat gemeente Maashorst als sociale werkgever haar verantwoordelijkheid neemt. We werken hierbij nauw samen met IBN dat ons nadrukkelijk helpt bij het inzetten van deze mensen. Zo worden onder andere de schoonmaak, catering, beheer van sportaccommodaties en archiefwerk bij de gemeente al door onze collega’s van IBN gedaan. Wewerken er actief aan om mensen een kans te geven in de maatschappij, ook als dat wat moeilijkervoor ze is dan gemiddeld. Werk is belangrijk. Niet alleen financieel, maar een baan hebben bevordert ook eigenwaarde en zelfvertrouwen, en het zorgt dat je mee kunt doen in de maatschappij", stelt wethouder Gijs van Heeswijk.

Guus Weitzel, adviseur bij IBN: “Gemeente Maashorst geeft ook vouchers uit waarmee we bedrijven in de gemeente ondersteunen die ook de stap naar PSO-certificering willen zetten. Bedrijven die hier interesse in hebben, kunnen hier bij IBN ondersteuning voor krijgen. Ze kunnen contact met mij opnemen via gweitzel@ibn.nl.”

Inspireren en activeren

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Niet alleen door werkplekken te bieden, maar ook bewust te kiezen voor het inzetten van producten of diensten via sociale werkbedrijven of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Gemeente Maashorst stimuleert ook eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Op die manier wordt de gehele keten geïnspireerd en geactiveerd om samen een inclusievere samenleving te werken.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen.
 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?