Commissievergadering Samenleving en Bestuur 26 oktober 2023

Geplaatst op woensdag 18 oktober 2023

Op donderdag 26 oktober om 19:30 uur is de volgende vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur.

De onderstaande onderwerpen staan op de voorlopige agenda:

 • Veiligheidsplan noodopvang asielzoekers Van der Valk-hotel (als dit plan dan beschikbaar is)
 • Programmabegroting 2024-2027
 • Ontwikkelingen jeugd en regionaal beleidsprogramma jeugd
 • Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028
 • Re-integratieverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ Maashorst 2023
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)
 • Beleidsplan 2024-2027 en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord

De volledige agenda van de vergadering, toelichtingen en stukken kun je raadplegen via https://maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl of de gratis iBabs Pro app. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal (Paul Rüpp-zaal) van gemeente Maashorst, Markt 145 in Uden. Je kan de vergadering live volgen of na afloop terugkijken via https://maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website)/ (klik door naar de vergadering).

Als je gebruik wilt maken voor het spreekrecht over de programmabegroting, dan vragen wij je dit uiterlijk 22 oktober 12:00 uur te melden bij de griffie. Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht over een ander onderwerp, dan vragen wij je dit uiterlijk woensdag 25 oktober om 12:00 uur te melden bij de griffie. Tel. 0413-281033 of griffie@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?