Vanuit de raad: “In de begroting komt alles samen”

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2023

De gemeenteraad bespreekt onderwerpen en neemt beslissingen namens alle inwoners die gestemd hebben. Dan is het logisch dat inwoners tussentijds ook kunnen zien wat de raad allemaal doet. Daarom deelt de raad regelmatig achtergrondverhalen, zoals deze. Zo kun jij, als inwoner van onze mooie gemeente, eenvoudig een kijkje nemen in de keuken van de gemeenteraad. Veel leesplezier!

Vanuit de raad: “In de begroting komt alles samen”

Heb jij een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven?
Administratie is vaak niet onze grootste hobby, maar inzicht hebben in onze geldstromen is wél handig. Hierdoor weet je snel of je je rekeningen kunt betalen, ruimte hebt om te sparen of in staat bent die leuke vakantie te boeken. Gemeente Maashorst doet dat nu in het groot. Elk jaar maakt de gemeente namelijk een begroting voor de komende vier jaar: een plan waarin staat welke inkomsten de gemeente heeft én waar zij het geld aan wil uitgeven.

Kritisch kijken naar de begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2024 inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. Het is nu aan de raad om naar deze begroting te kijken, want zij beslissen uiteindelijk ook of de begroting akkoord is. Dennis van Tiel is als gemeenteraadslid en als voorzitter van de auditcommissie hier nauw bij betrokken. “Als raad controleren we bijvoorbeeld of de begroting reëel is én of de verdeling van het geld in lijn is met de visie die we hebben.”

De meerderheid van stemmen telt

In de gemeenteraad zitten verschillende partijen. Iedere partij heeft dus ook zijn eigen kijk op hoe de gemeente het geld het beste kan besteden. “Alle partijen verdiepen zich in de begroting en stellen vragen”, legt Dennis uit. Op basis daarvan beslist iedere partij of ze een wijziging in de begroting gaan indienen. Ieder raadslid mag vervolgens stemmen op ieder voorstel dat is ingediend. “We zien het liefst dat de begroting inclusief wijzigingen zo breed mogelijk gedragen wordt. Krijgt een wijziging de meerderheid van de stemmen, dan wordt die wijziging aangenomen, zoals dat hoort in een democratie.”

Als bewoner heb je invloed

In de begroting komt dus te staan waar de gemeente de komende jaren haar geld aan uitgeeft. Het is dus een belangrijk document, ook voor inwoners en maatschappelijke organisaties. “Helaas merken we dat zij politiek en daarmee ook de begroting vaak ervaren als een ver-van-mijn-bed-show”, aldus Dennis. “Ze hebben het gevoel dat ze er weinig invloed op hebben en vaak weten ze ook niet hóe ze hun mening kunnen geven. Maar bewoners en organisaties kunnen en mogen kritisch zijn, bijvoorbeeld door in te spreken bij een vergadering. Of een brief te schrijven naar de gemeenteraad. Graag zelfs.”

De raad luistert altijd

Een belangrijke tip bij het inspreken is om aansluiting te vinden bij het onderwerp. “Soms vraagt iemand of we geld kunnen reserveren voor een zeer specifieke situatie. Maar soms is nog niet duidelijk hoe we willen omgaan met die situatie of het kan zijn dat andere projecten voorrang hebben. Als raad kijken we altijd naar het algemeen belang.” Heeft inspreken of een brief schrijven dan toch geen zin? Dennis legt uit: “Zeker wel. Al die input houdt ons scherp. En misschien kunnen we er nu niks mee, maar dan nemen we het mee in een ander voorstel of op het moment dat we beleid vaststellen. We luisteren altijd.”

Inspreken? Meld je aan.

Wat Dennis zelf zo mooi vindt aan de begroting? “Bij een begroting komt alles samen: iedere afdeling van de gemeente heeft er aan meegewerkt en het is in één oogopslag duidelijk waar we als gemeente naartoe willen.” Wil je als inwoner invloed uitoefenen? Dat kan. Je kunt nog tot en met 22 oktober 12:00 uur aangeven dat je wilt inspreken. Laat je interesse blijken via griffie@gemeentemaashorst.nl of bel 0413-281 033.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?