Inschrijven zonneparken gestart - niets staat vast

Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2023

Maashorst staat open voor de aanleg zonneparken. Binnen de gemeente wordt straks in totaal 30 hectare vergund. Initiatiefnemers kunnen zich sinds vorige week inschrijven voor een tender. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, klimaat en energie): “We gaan voor zonneparken met de hoogste kwaliteit.”

Initiatiefnemers zijn inmiddels al volop in gesprek met grondeigenaren en omwonenden, zo hebben we vernomen. Het is echter nog niet gezegd dat op die plek dan ook echt een zonnepark komt. De inschrijving sluit in februari 2024. Daarna gaat een onafhankelijk deskundigenpanel de ingediende plannen toetsen aan de gestelde eisen. Uiteindelijk zullen er twee of hooguit drie initiatieven uitkomen die een vergunning mogen aanvragen. Dat vergunningentraject verloopt dan weer volgens de gebruikelijke procedures. Belanghebbenden kunnen dan nog een zienswijze of bezwaar indienen. Uiteindelijk wordt dan pas beslist of een zonnepark op de betreffende plek kan landen.

Eisen aan zonneparken

Zonneparken zijn nodig om te kunnen voorzien in de toekomstige energiebehoefte. “We stellen ook eisen aan de zonne-energieparken”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Ze moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap.” Daarom zijn gebieden aangewezen waar de zonneparken bij voorkeur worden aangelegd. Het eerste voorkeursgebied is zo’n 1800 hectare groot. Daarbinnen zou dan een totaal van 30 hectare (met een maximum van 20 hectare) mogen worden aangelegd. Belangrijk is ook dat de omgeving kan meeprofiteren. Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn. Verder zetten we maximaal in op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. De ruimte op meer manieren kunnen gebruiken en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. “We kiezen voor de projecten met de beste kwaliteit.”

Meer informatie

Meer informatie en een kaartje met de voorkeursgebieden staat op de projectpagina zonneparken (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?