Openbare verpachting van (landbouw)grond vanaf 2024 in Maashorst

Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2023

De gemeente Maashorst heeft landbouwgrond en graspercelen in eigendom welke tijdelijk verpacht worden, totdat de grond wordt ingezet voor het door de gemeente beoogde einddoel.

Wat wordt er verpacht?

De percelen zijn gelegen in Zeeland en Uden. Er wordt maximaal 1 cluster aan een geïnteresseerde verpacht. Met uitzondering van situaties waarbij er geen andere geïnteresseerden zijn voor een cluster. De pachtgronden worden door middel van een openbare selectieprocedure verpacht voor de duur van 1 of 4 jaar en gaat in op 1 januari 2024.

Selectieprocedure

Het selectiedocument en meer informatie hierover is vanaf 6 november te vinden bij de aangeboden clusters onder “Documenten” op het Pachtportaal (Deze link gaat naar een andere website).

Vanaf 17 tot en met 26 november 2023 kan op de verschillende clusters ingeschreven worden via het digitale inschrijfformulier (Deze link gaat naar een andere website). Dit formulier is pas beschikbaar vanaf 17 november.

Kijk voor de selectiecriteria en meer info op de website van gemeente Maashorst (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?