Groen licht voor uitbreiding Autisme Centrum Reek

Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023

Het Regionaal Autisme Centrum wil op de locatie De Boerderij aan de Schaijksestraat 11 in Reek zestien wooneenheden realiseren. Maashorst wil daar in principe en onder voorwaarden medewerking aan verlenen, zo hebben B en W deze week besloten.

De huidige huisvesting is niet meer toekomstbestendig. Daarnaast heeft het centrum de wens om de zorgbehoevenden zoveel mogelijk centraal te huisvesten. Het plan is om zeven wooneenheden te realiseren in de bestaande langgevelboerderij en negen wooneenheden op het erf. De historische langgevelboerderij en het naastgelegen bakhuisje worden gerenoveerd/gerestaureerd. De direct omwonenden zijn inmiddels door het centrum geïnformeerd over de plannen.

De nieuwbouwplannen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het college wil er in principe toch medewerking aan verlenen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Ook vanuit het sociaal domein is er behoefte aan uitbreiding van het centrum. De gewenste uitbreiding voorziet dan ook prima in de woonbehoefte van deze speciale doelgroep. Vanuit de historie gezien zijn de huidige bewoners bovendien al helemaal ingeburgerd in het dorp.”

Maashorst wil wel dat de uitbreiding goed wordt ingepast in de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. De langgevelboerderij moet ook een volwaardige functie krijgen. Met het realiseren van woonplekken in de oude boerderij wordt daaraan voldaan.
Het is nog niet bekend wanneer de benodigde procedures gaan starten.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?