‘Iedereen kans op werk!’

Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023

Gemeente Maashorst investeert de komende twee jaren meer dan 1 miljoen euro om mensen te helpen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van werk. “Doel is om meer mensen te helpen aan werk, ook degenen die daarbij extra begeleiding nodig hebben. Ofwel: iedereen moet kans hebben op werk”, aldus wethouder Gijs van Heeswijk.

Van Heeswijk: “We richten ons met dit project op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of omdat ze lange tijd ziek zijn geweest en daardoor niet meer het werk kunnen doen dat ze eerst deden. Het gaat in de meeste gevallen om mensen met een bijstandsuitkering, maar we willen met deze impuls ook voorkomen dat mensen in de bijstand terecht komen.”
“Met een fors bedrag van ruim 1 miljoen euro zetten we allerlei maatregelen en activiteiten in om potentiële kandidaten te helpen. Het komt feitelijk neer op intensivering van de begeleiding. Dat is niet alleen fijn voor de betrokken kandidaten, maar helpt uiteindelijk ook onze ondernemers. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen die namelijk moeilijk voldoende werknemers vinden. Dat kan een behoorlijke rem zijn op verdere ontwikkeling en groei. Met deze investering willen we zorgen dat iedere potentiële werknemer in elk geval ook werk vindt in onze gemeente.”

Meer begeleiding

Onderdelen van het project ‘Iedereen kans op werk’ zijn bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, een jongerenspreekuur en een Werkcafé Maashorst, waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten in een informele setting. Nieuw is vooral de intensivering van de begeleiding van de kandidaten en intensivering van de samenwerking met werkgevers en samenwerkingspartners. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag om arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen voor de langere termijn. “Dat hebben we als nieuwe gemeente nog niet”, legt Van Heeswijk uit. “In arbeidsmarktbeleid leggen we vast hoe we ook voor de langere termijn gaan zorgen voor een goede aansluiting tussen het talent, opleidingsniveau en de vaardigheden van onze inwoners en de arbeidsbehoefte van lokale en regionale werkgevers.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?