Maashorst: energietoeslag in november of december

Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023

Inwoners van de gemeente Maashorst die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in november of december 800 euro energietoeslag.
Na de Tweede Kamer is recent ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het uitkeren van de toeslag.

Automatisch toetsen

Maashorst kiest er voor om bij huishoudens die vorig jaar de energietoeslag kregen automatisch te toetsen of zij dit jaar weer in aanmerking komen. De meeste van deze huishoudens hoeven daardoor niks te doen om de toeslag te krijgen. Degenen die de toeslag niet automatisch ontvangen en denken daar wel recht op te hebben, kunnen vanaf half december alsnog een aanvraag indienen. 
De eerste groep huishoudens die recht heeft op de toeslag zijn de huishoudens die eerder ook automatisch in aanmerking kwamen voor de toeslag. Zij ontvangen deze in de tweede helft van november. Voor inwoners die in 2022 een aanvraag indienden en op basis daarvan een toeslag hebben gekregen, volgt een toets of zij ook deze keer in aanmerking komen.  Als dat zo is, ontvangen zij de toeslag in de eerste helft van december.

Aanvragen

Inwoners die half december nog geen toeslag hebben gekregen maar denken daar wel recht op te hebben, kunnen in de tweede helft van december een aanvraag indienen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag staan in december op deze website en op de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “De kosten voor levensonderhoud en andere zaken zijn fors gestegen in de afgelopen jaren. Voor mensen met een laag inkomen kan dat voor problemen zorgen. In Maashorst zetten we fors in op preventie, want we voorkomen liever dat mensen geldproblemen krijgen. Het is heel fijn dat we hier nogmaals geld voor krijgen van de rijksoverheid, want daarmee geven we deze groep een extra steun in de rug.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?