Meerjarige subsidie voor MuzeMobiel

Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023

Stichting Muzerijk ontvangt in 2024 een subsidiebedrag van 11.000 euro voor de komende drie jaar (t/m 2026). Dat heeft het college van Gemeente Maashorst besloten. Deze subsidie is bedoeld om het MuzeMobiel-project te ondersteunen.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “De MuzeMobiel helpt mensen om mobiel te blijven en daardoor zijn mensen minder eenzaam. De MuzeMobiel draagt bij aan de kwaliteit van leven, en dat vinden we belangrijk, want iedereen moet in Maashorst mee kunnen doen. We leveren daarnaast met deze subsidie een belangrijke bijdrage aan duurzaam persoonsvervoer in onze gemeente.”

Provincie

Met deze subsidie blijft de MuzeMobiel ook de komende jaren beschikbaar voor inwoners van Bitswijk. Naast de bijdrage van de gemeente (11.000 euro) draagt ook de provincie Noord-Brabant hierin bij (8.000 euro).  

MuzeMobiel biedt kleinschalig en duurzaam vervoer aan voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Vaak is dit vanwege een beperking of ouderdom. De MuzeMobiel is beschikbaar voor mensen met en zonder zorgindicatie. Daarmee is het een mooie aanvulling op Regiotaxi en regulier openbaar vervoer.

Vrijwilligers

MuzeMobiel is een vrijwilligersinitiatief dat in 2019 is ontstaan in de wijk Bitswijk om bewoners van A naar B te brengen. Inmiddels worden de elektrische ‘karretjes’ ook ingezet voor het vervoer van inwoners die nét buiten Bitswijk wonen. Met de subsidie kan de MuzeMobiel ook de komende jaren blijven rijden.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?