Metselen en graffiti: officiële start nieuwbouw IKC West

Geplaatst op woensdag 1 november 2023

Op woensdag 1 november 2023 is de officiële start van de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) West in Uden feestelijk gevierd. Wethouder Gijs van Heeswijk (onderwijshuisvesting) plaatste versierde metselblokken en graffiti, samen met leerlingen van basisscholen Aventurijn en De Klimboom die hier straks les gaan krijgen.

De blokken zijn versierd door de leerlingen, en vandaag samen met de wethouder ingemetseld op de plek van de toekomstige ingang. Ze zijn gedurende de hele bouwperiode zichtbaar, tot de grote trap naar de ingang wordt geplaatst.

Scholennieuwbouwproject IKC West is vervangende nieuwbouw voor kindcentrum Aventurijn en IKC De Klimboom, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal met één zaaldeel voor bewegingsonderwijs (gymmen). Alle voorzieningen komen onder één dak. Na de zomervakantie wordt het pand in augustus 2024 in gebruik genomen.

Fantastische voorziening

Wethouder Gijs van Heeswijk van de gemeente Maashorst: “Het is een groot project met een lange aanloop. Maar de wijk krijgt een fantastische voorziening. We blijven investeren in de jeugd van Maashorst, en een betere investering is er nauwelijks. IKC West wordt een nagenoeg energie-neutraal gebouw, waar het prettig verblijven en werken is voor leerlingen en medewerkers van de scholen en
kinderopvang.”

IKC West wordt voor stichting SAAM* scholen, Kiem Onderwijs en opvang en de gemeente Maashorst gebouwd door Van der Heijden bouw en ontwikkeling, samen met SORS Adviesgroep. Het nieuwe IKC wordt gebouwd voor ruim 300 leerlingen, een kinder- en peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal.

Trots

De nieuwbouw heeft een vloeroppervlak van 3.460 m2 en een inhoud van 14.660 m3. “IKC West wordt een gasloos gebouw dat voldoet aan alle wettelijke duurzaamheidseisen. We zijn er heel trots op dat wij dit mogen bouwen”, aldus Ferry Verstappen, commercieel directeur van Van der Heijden bouw en ontwikkeling.
De leerlingen van de basisscholen, peuter en kinderopvang en BSO kunnen straks leren en spelen in een omgeving die voldoet aan alle eisen van deze tijd. Inge Hoogers namens de schoolbesturen: “Dit nieuwbouwtraject verstevigt de samenwerking tussen alle partijen die hier straks gehuisvest zijn. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?