Zonneparken voor energiebehoefte van de toekomst

Geplaatst op woensdag 1 november 2023

Maashorst is begonnen met inschrijvingen voor 30 hectare zonneparken. Want we moeten straks kunnen voorzien in de energiebehoefte.

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 de uitstoot van CO2 met ruim de helft moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Met dat doel werken in heel Nederland dertig regio’s samen. Maashorst maakt deel uit van de Regionale EnergieStrategie (RES) Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wil Maashorst in 2035 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat de gemeente dan niet meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
Maximaal inzetten op zonnepanelen op daken is dan niet genoeg om te voorzien in de energiebehoefte. Daarvoor is ook grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op land nodig.

Zonnepanelen op dak?

Maashorst werkt daarom mee aan het inrichten van zonneparken. De daken liggen op dit moment natuurlijk nog niet vol. En bedrijven willen maar wat graag zonnepanelen aansluiten. Maar daar is nog geen ruimte voor op het elektriciteitsnet. “Dat geldt voor zonneparken ook. Die staan straks, net als die aanvragen van bedrijven, op de wachtlijst”, legt de wethouder uit. “Maar daarvoor moeten we nú wel het proces alvast in gang zetten.” Maashorst zet in op zonneparken met de beste kwaliteit en wil dat de omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten.

Meer info staat op onze website (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?