Maashorst: plan van aanpak landelijk akkoord GALA

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

Een grotere kans op een gezond leven en mentale weerbaarheid voor iedereen en zorgen dat de zorg in Nederland toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Daarover maakten de rijksoverheid, gemeenten en andere partners landelijke afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het college van burgemeester en wethouders in Maashorst heeft een plan van aanpak vastgesteld met daarin acties die passen binnen dit akkoord.

In het GALA staan concrete opgaven waar gemeenten invulling aan moeten geven. Het doel: een gezonde generatie in 2040 met weerbare mensen in een gezonde omgeving, vanuit een sterke sociale basis en vanaf het prille begin. De activiteiten in het akkoord moeten elkaar zoveel mogelijk versterken. Zo kan bijvoorbeeld gezamenlijk bewegen voorkomen dat mensen vallen, helpen tegen eenzaamheid en het kan overgewicht voorkomen of verminderen.

Thema’s

Het GALA wil zeven doelen bereiken:

 • terugdringen van gezondheidsachterstanden;
 • realiseren van een gezonde en fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten;
 • versterken van (de verbinding met) de sociale basis in wijken en buurten;
 • bevorderen van een gezonde leefstijl;
 • versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid;
 • vitaal ouder worden;
 • integrale inzet vanuit een brede regionale samenwerking gericht op preventieve gezondheid(szorg).

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Met veel van die zaken zijn we als gemeente natuurlijk al lang bezig. Zo hebben we ons beleidsprogramma ‘Gezond en gelukkig oud in Maashorst’ recent vastgesteld. Daarin gaat het helemaal over vitaal ouder worden. Ook sporten en bewegen heeft al volop de aandacht, net als het versterken van de sociale basis. Er is echt veel te doen en we moeten met iedereen samenwerken om de doelen te behalen die we gesteld hebben. Professionals, vrijwilligers, overheden bedrijven: we hebben iedereen nodig.”

Uitvoering

Het plan van aanpak wordt uitgewerkt in een aantal concrete uitvoeringsprogramma’s voor de verschillende thema’s, waarbinnen we met verschillende partners samen aan de slag gaan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?