Meer huizen door pre-mantelzorgwoning en woningsplitsing

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

De gemeente Maashorst werkt ook voortvarend aan het realiseren van woningen op andere manieren dan nieuwbouw. Zo heeft het college deze week de regels voor woningsplitsing binnen de bebouwde kom geactualiseerd. Daarnaast wordt het in Maashorst mogelijk om onder voorwaarden pre-mantelzorgwoningen te realiseren.

Daarmee wordt ook mogelijk gemaakt dat doorstroom ontstaat binnen de bestaande woningvoorraad. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen): “Natuurlijk zijn nieuwbouwprojecten belangrijk, maar binnen de versnellingsagenda kijken we ook naar beter gebruik maken van de bestaande voorraad. Ook daar kun je woonruimte toevoegen, en dat zijn vaak oplossingen op maat. Als ouderen verhuizen naar een kleinere woning in de tuin, en daarmee hun grote huis vrijmaken voor (een van) de kinderen, komt elders een andere woning vrij. Hetzelfde geldt voor woningsplitsing.” 

Eigen regie 

Een pre-mantelzorgwoning is een woning voor inwoners van 67 jaar of ouder die op dit moment nog geen zorgbehoefte hebben, maar waarbij er wel de behoefte is om wel alvast in de nabijheid van naasten te wonen, als voorbereiding op een mogelijke zorgvraag in de toekomst. Bijvoorbeeld ouders en kinderen die graag bij elkaar willen wonen om elkaar te kunnen helpen en ondersteunen in het dagelijks leven. 
Hiervoor bestaan geen landelijke regels, maar Maashorst wil dit wel faciliteren omdat er een toenemende vraag naar is. Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Behalve een extra woning zorgt dit er ook voor dat mensen langer thuis in hun eigen omgeving kunnen wonen en de regie over hun eigen leven houden. We stimuleren dat mensen op tijd nadenken over veranderingen die komen gaan, zodat ze gezond en gelukkig oud kunnen worden. Deze mogelijkheid past daar heel goed in.”

Splitsen

Verder is geregeld op welke wijze in de kernen Reek, Schaijk en Zeeland huizen binnen de bebouwde kom gesplitst kunnen worden. Hierdoor kan één grote woning gesplitst worden in twee kleinere woningen. De voormalige gemeente Uden had al zo’n zogenoemd ‘afwegingskader’. Nu is dat (met enkele aanpassingen) vastgesteld voor de hele gemeente. Een van de wijzigingen is dat het tot op heden niet mogelijk was om een gesplitste woning nogmaals te splitsen. Vanaf nu kan dat wel, als het initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Van Lankvelt: “Met deze twee besluiten hebben we extra instrumenten om meer mogelijk te maken bij al bestaande woningen.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?